ตรวจสอบสถานะพัสดู

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Ahe Jung EU508206168TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 28, 2018 022018000005
Ahe Jung EU508206168TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 28, 2018 022018000005
Marie Gatmaitan RR177001053TH ไปรษณีย์ไทย Jan 25, 2018 012018000007
Jureeruk Obsuwan RL581614742TH ไปรษณีย์ไทย Sep 25, 2017 092017000003
Joyce Tan CP049498705TH ไปรษณีย์ไทย Jul 27, 2017 14:00 072017000005
ธธิติ ชูศักดิ์ศิระพันธุ์ RL717686715TH ไปรษณีย์ไทย Jul 13, 2017 072017000002
Bhoon Naree RI906322025TH ไปรษณีย์ไทย Feb 11, 2016 12:10 022016000001
ชื่อลูกค้า : Ahe Jung
Tracking number : EU508206168TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000005
ชื่อลูกค้า : Ahe Jung
Tracking number : EU508206168TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000005
ชื่อลูกค้า : Marie Gatmaitan
Tracking number : RR177001053TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 25, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012018000007
ชื่อลูกค้า : Jureeruk Obsuwan
Tracking number : RL581614742TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092017000003
ชื่อลูกค้า : Joyce Tan
Tracking number : CP049498705TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2017 14:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000005
ชื่อลูกค้า : ธธิติ ชูศักดิ์ศิระพันธุ์
Tracking number : RL717686715TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000002
ชื่อลูกค้า : Bhoon Naree
Tracking number : RI906322025TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2016 12:10
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022016000001
Powered by MakeWebEasy.com